بهترین سینمای خانگی را از جنبه های متفاوت می توان در دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد. اول از همه سیستم صوتی سینمای خانگی انواع مختلفی دارد که در 4 دسته تقسیم بندی می شوند.
Home-theater-in-a-box (HTIB) systems: در این نوع از سیستم صوتی تلویزیون های خانگی معمولا 5 اسپیکر سراوند، یک ساب ووفر و یک پلیر یا آملیفایر دارند که به صورت یک مجموعه به فروش می...

بهترین سینمای خانگی را از جنبه های متفاوت می توان در دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد. اول از همه سیستم صوتی سینمای خانگی انواع مختلفی دارد که در 4 دسته تقسیم بندی می شوند.
Home-theater-in-a-box (HTIB) systems: در این نوع از سیستم صوتی تلویزیون های خانگی معمولا 5 اسپیکر سراوند، یک ساب ووفر و یک پلیر یا آملیفایر دارند که به صورت یک مجموعه به فروش می رسند.
Sound bars: باید گفت که بارهای صدا معمولا از چند واحد اسپیکر تشکیل می شوند که صدای سراوند واقعی را به شما ارائه خواهند داد. این نوع اسپیکرها در اکثر مواقع بر روی دیوار و زیر پنل تلویزیون نصب می گردند.
Component systems: این سیستم اجزایی دارد که می تواند به تمام انتخاب های شما از جمله اسپیکرها، رسیور صدا و تصویر، پلیر و یا هر چیز دیگری که به ذهنتان می رسد ارتباط داشته باشد.
Separates: این گزینه در واقع همان سیستم هایی هستند که شما می توانید در آنها به جای رسیور از پری آمپلی فایر و پاور آپلی فایر استفاده نمایید.

بیشتر

سینما خانگی  

مشتریان درباره ما چه می گویند؟